แก้ไข้หวัดได้ด้วยมะคำดีควาย

มะคำดีควาย เป็นไม้ยืนต้น สูงประมาณ 5-10 เมตร เปลือกต้นสีน้ำตาลแกมเทา ผิวเรียบ ออกใบเป็นพุ่มบริเวณปลายกิ่งใบขนาดกลาง ลักษณะรีปลายแปลม สีใบเป็นสีเขียว โดยสีของท้องใบจะจางกว่าสีของหน้าใบ มีดอกสีขาวนวลขนาดเล็ก อยู่รวมกันเป็นพุ่ม ตามปลายกิ่ง มีผลลักษณะกลม ออกเป็นพวง คล้าย ๆ ผลลูกหว้า เมื่อสุกจะกลายเป็นสีดำ…